Tag Archives: ամենաթանկարժեք կրծքալ

Աշխարհի ամենաթանկարժեք կրծկալը

Ներքնազգեստը նման է նվերի փաթեթավորման, որը սկզբից պետք է բացել, իսկ հետո հաճույք ստանալ նվերից: 19-րդ դարում ներքնազգեստը նման էր գիշերազգեստի, որովհետև այն ծածկում էր գրեթե ողջ մարմինը: Յուրաքանչյուր կին պետք է հիշի Էրմինի Կադոլի անունը, ով 1889 թվականին ստեղծեց...