Tag Archives: գեղեցկության չափանիշեր

Տարբեր երկրների գեղեցկության մրցույթների հաղթողները

Եգիպտոս «Եգիպտոսում կանոնները շատ խիստ են, և բոլորս պարտավոր ենք համապատասխանել գեղեցկության ստանդարտներին: Այստեղ կինը պետք է լինի իդեալական և նրա արտաքինը պետք է լինի բնական: Պլաստիկ վիրահատության կամ կոսմետիկ միջամտության դիմած աղջիկները երբեք չեն կարող մասնակցել մրցույթին: Այստեղ կանայք...

Երկրներ, որտեղ պաշտում են գեր կանանց

Գեղեցկության չափանիշերը տարբեր են: Շատ երկրներում խենթանում են նիհար, նրբիրան, փխրուն կազմվածքով կանանց համար, իսկ մյուս երկրներում պաշտում են  գեր կանանց: Այս երկրներում դարեր ի վեր գեղեցիկ են համարվել գիրուկ կանայք, քանի որ գիրությունը վկայում էր կնոջ առողջության ու նրա...