Tag Archives: երազ

Ինչո՞ւ են մարդիկ երազներ տեսնում

Երազատեսության հարցը ուսումնասիրվել է տարբեր տեսանկյուններից: Հեղինակները հետաքրքիր վարկածներ ու մոտեցումներ են առաջադրել: Զիգմունդ Ֆրեյդը, վերլուծելով իր այցելուների երազները, եկել է այն եզրակացության, որ վերջիններս արտահայտում են մարդկանց ճնշված ցանկություններն ու ձգտումները: Ալան Հոբսոնի տեսության համաձայն՝  երազներն իրենց մեջ ոչ...