Tag Archives: Էմմա Պետրոսյան

Մենք բոլորս կորսված վիճակում ենք, չեն հասկանում՝ ինչպես սա պատահեց, այդ ի՞նչ սյուժե էր, ի՞նչ եղավ 2.5 տարում. Էմմա Պետրոսյան

Ես անվերջ հավաքում եմ մտքերս, արցունքներս, որ ի վիճակի լինեմ որպես մարդ մի քանի միտք արտահայտել, այնքան բարձր է, շատ է ցասումս, վրդովմունքս, հուզմունքս, ցավս կորուստս, այնքան ընկճված եմ, այնքան եմ փոքրացած, որ չեմ կարողանում ասել ամենակարևորը: Այս մասին լրագրողների...