Tag Archives: լիցք

Թարթիչների լիցքն իրական չարիք է (լուսանկար)

Թվում է, որ շուտով պլաստիկ վիրաբույժների հաճախորդների թիվը կտրուկ կնվազի: Այսօր կոսմետոլոգիան այնքան է զարգացել, որ ֆիլլերների օգնությամբ կարող է մի քանի րոպեում փոխել այն, ինչը վիրահատական մեթոդներով մի քանի ժամում է ուղղում պլաստիկան: ֆիլլերներով հնարավոր է փոփոխել քիթը, այտոսկրերը,...