Tag Archives: հնդկացի

Քենդիս Սվեյնփոլը այցելել է Բրազիլիայի հին հնդկացիական ցեղի բնակավայր

Արդեն քանի օր է՝ 30-ամյա Քենդիս Սվեյնփոլը հանգստանում է Բրազիլիայում։ Նա, սակայն, միայն օվկիանոսում լողալով և արևային լոգանք ընդունելով չի սահմանափակվել։ Երեկ մոդելը որոշել է մոտիկից ծանոթանալ տեղական մշակույթի հետ և ուղևորվել է հնդկացիական ցեղի բնակավայր։ «Ես անմոռանալի փորձ ձեռք...