Tag Archives: «Régime des Fleurs»

«Régime des Fleurs» բրենդի և Հլոյա Սևինինիի նոր օծանելիքը

«Régime des Fleurs» բրենդը և դերասանուհի Հլոյա Սևինինին ներկայացրել են «Little Flower» անվամբ օծանելիքը, որի բույրը սև թեյի, պիոնի, սև հաղարջի և թուրքական վարդի խառնուրդն է: Հլոյան ոչ միայն բույրի հեղինակն է, այլ նաև դրա պաշտոնական ներկայացուցիչը: Օծանելիքի գովազդի համար...