Tag Archives: կյանքը կրճատել

Սթրեսը կյանքի տևողությունը կրճատող գործոններից երրորդն է

Ֆինլանդիայի առողջապահության և սոցիալական ապահովության ազգային ինստիտուտը հետազոտել է կյանքի տևողության վրա ազդող գործոնները: Գիտնականները  հետազոտել են 25-74 տարեկան 38549 մարդու: Հաշվի են առել քրոնիկ հիվանդությունները, վնասակար սովորությունները, սննդակարգն ու հուզական վիճակները: Կյանքի տևողությունը կրճատող գործոների թվին են դասել ծխելը՝...