Tag Archives: Շերլին Սարգիսյան

Շերը դարձավ 74 տարեկան․ մեր հայրենակցուհու կյանքն ու թևավոր դարձած խոսքերը

Շերիլին Սարգիսյանը, ով հայտնի է Շեր բեմական անունով ծնվել է 1946 թվականի մայիսի 20-ին ԱՄՆ-ի Կոլիֆորնիա նահանգի Էլ Սենթրո քաղաքում։ Նրա ծնողները բաժանվել են,երբ նա դեռ փոքր է եղել, բայց դա չի կոտրել, այլ ավելի է կոփել աղջկան, որը տարիներ...