Tag Archives: օրական

Բժիշկն ասել է, թե ով կարող է իրեն թույլ տալ օրական 8 ժամից պակաս քնել

Բժիշկն ասել է, թե ով կարող է իրեն թույլ տալ օրական 8 ժամից պակաս քնել, և դա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ առողջության վրա: Այս մասին հայտնում է Sputnik ռադիոկայանը։ Ըստ բժշկի, պատմական գործիչներից քիչ են քնել Նապոլեոնը, Ալեքսանդր Մակեդոնացին,...