Tag Archives: 30 տարեկան

Ինչո՞ւ է 30 տարեկանից հետո նիհարելը բարդ գործ

«НашПотребНадзор» հաղորդման մասնագետները պարզել են, որ որքան ավելի մեծ է տարիքը, այնքան ավելի շատ է ներքին ճարպը, և ինչպես կարող են եղանակը և էժանագին մաստակն օգնել կիլոգրամներ կորցնել։ Սխալ քաշը վտանգավոր է: Բայց ինչպե՞ս հասկանալ՝ արդյո՞ք քաշը նորմալ է, թե՞...