Tag Archives: քնի ռեժիմ

Քնի ռեժիմը կարգավորելու հինգ օգտակար խորհուրդ

Կոֆեինի պարունակությամբ ըմպելիքները լավ են այն դեպքում, եթե պատրաստվում եք գիշերը արթուն մնալ։ Այնպես որ հանգստացնող ազդեցության համար պետք է զերծ մնալ էներգետիկ ըմպելիքներից և սուրճից, քնելուց առնվազն 6-8 ժամ առաջ: Եթե ձեզ թվում է, որ գինին կամ այլ ուժեղ...